Shop

I Vasatidens skugga, Det nya riket, 1504-1520

150,00 kr.187,00 kr.

Romanen handlar om landet Sverige under det oroliga 1500-talet. Huvudpersonerna, är fiktiva, men det förekommer åtskilliga personer ur den svenska och danska makteliten under större delen av 1500-talet. Boken utspelar sig i Västerås, Falun och i Stockholm, men huvuddelen är förlagd till Västerås. Carl Johansson kommer invandrande till Västerås våren 1504. Vi får följa Carl, hans familj och vänner och senare hans son Thore och dennes söners öden. Det är en berättelse om de vanliga och enkla människorna, deras vardag, deras bekymmer men också deras möjligheter. Boken ger en bild av hur storpolitiska besluten påverkade dem och formade dem. Det är en händelserik tid i vår historia och inte minst i de tre nämnda städerna.

Lange Mystique Box

299,00 kr.515,00 kr.

A beautiful book box filled with “Hygge”!

Lange Mystique is not just a book box; it is an invitation to indulge in the cosy magic of limited edition releases that capture the essence of comfort and mystery. Through curated books, carefully selected items, and an element of surprise, Lange Mystique creates a unique reading experience, fostering warmth, inspiration, and connection. Come, join the Lange Mystique community, and unlock the door to a world of enchantment, where cosy reading moments await.  We have four sizes of boxes. 

The Lange Mystique boxes are released every seventh week of the year. 

Maskrosor och gula träskor

150,00 kr.187,00 kr.

Maskrosor och gula träskor är en självbiografisk diktsamling som kan läsas som en berättelse eller som enstaka ögonblicksbilder. Den skildrar en flickas uppväxt i ett dysfunktionellt hem och följer henne upp i vuxen ålder. Vilka anknytningsmönster och beteenden som skapas när de basala behoven inte blir tillgodosedda. Det är en smärtsam skildring i hopp om att ge tröst om att vi inte är ensamma. Det är också en uppmaning till att det aldrig är för sent att läkas.

1 2 3 5