150,00 kr.187,00 kr.

De goda människornas tystnad – orätt i rättvisans namn

Den här boken bygger på en verklig händelse där alla namn, personligheter och platser är ändrade. Boken handlar om vad som händer när vi anklagar, anmäler och uttalar oss utan att tänka igenom vilka följder och konsekvenser det får för andra människor.

I vad ligger rättvisan när den dömde måste bevisa sin oskuld istället för att åklagaren måste bevisa att den åtalade är skyldig?

Ämnet är allvarligt och känsligt men det är för många en verklighet i Sverige. I dag kan vem som helst anklaga vem som helst, för vad som helst, när som helst utan att behöva stå för sina handlingar. Även om den tilltalade blir friad behöver målsäganden inte ta ansvar för sin anmälan.

När anmälningar, åtal och fällande domar blir prestige och rättvisan och sanningen sekundär, då har vi en orätt i rättsstaten.

Hur kan man bevisa att ingenting har hänt, om det aldrig har hänt?

Clear

Compare
N/A

Meet The Author

"Writing has always been central in my life, to tell a story and to give it life."

När jag var liten hade jag en obändig tro på att visdomen och godheten ökade och att det mänskliga omdömet blev större med åren. Jag trodde att alla vuxna ägde en förmåga att skilja rätt från fel och det onda från det goda. Att de vuxna, alltid och i alla lägen, fattade de rätta och kloka besluten.

När jag var liten trodde jag att man blev mer förståndig med åren och att känslan och förnuftet regerade i det vuxna livet. Att de äldre förvärvade godheten med åren och att förnuftet vilade tryggt på en högre nivå.

När jag var liten trodde jag att de som satt på makten hade förtjänat den genom sin klokhet och sitt förnuft. Att makten var synonymt med godhet och omtanke.

Nu är jag äldre och nu vet jag bättre.Godheten, omtanken, visdomen och förnuftet kommer inte med åren och växer sig inte starkare.

Godheten är någonting som varje människa måste jobba med och hela tiden väga fördelarna mot nackdelarna.

Omtanken visas genom omsorg och kärlek.

Visdomen är någonting som varje människa måste förvärva genom sina egna och andras erfarenheter och hela tiden underhålla.

Förnuftet är någonting som varje människa måste utveckla och anpassa efter varje enskild situation.

Det ligger hos varje människa, att genom det egna omdömet fatta sitt aktiva beslut.

Varje vuxen och fri människa måste välja den egna ståndpunkten och stå för sitt beslut. Alla har vi ett personligt ansvar att se vad som är rätt och fel, vad som är gott och vad som är ont och att agera och reagera därefter.

Att lyssna utan att urskilja, att agera utan att bedöma, att döma utan att analysera och att gå vidare utan att ta ansvar är kanske det värsta av svek mot en medmänniska.

Att tyst se på när ondskan tar över och regerar är som att ge sitt aktiva medgivande.

Att välja den enklaste vägen och gömma sig bakom andra människors vilja och beslut är både fegt och ansvarslöst.

Att inte bemöta och bestrida ondskan blir – De goda människornas tystnad.

Weight 370 g
Dimensions 148 × 210 × 160 mm
Formats

Audiobook, eBook, Printed Book

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “De goda människornas tystnad – orätt i rättvisans namn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *